Меню

Заявочный лист

Прием заявок завершен

Чемпионат Москвы

Москва, МОС, 20.03.2019, Взрослые, рапира, Ж, Соревнования субъекта РФ, 2018-0904

Фамилия Имя Дата рождения Звание/Разряд Субъект РФ Организация Тренер
1 Воротникова Анна 20.06.2001 I разряд МГФСО Киселёв А.М.
2 Зенина Екатерина 12.03.2000 КМС МГФСО Чернова Л.В.
3 Новалиньска Кристина 05.10.1989 МС МГФСО Золотарев М.Ю., Иляскина А.В.
4 Полишките Котрина 24.03.1998 КМС МГФСО Чернова Л.В.
5 Скворцова Людмила 28.08.2002 I разряд МГФСО Киселёв А.М.
6 Швецова Мария 15.10.1981 МС МГФСО Чернова Л.В.
7 Шорохова Виктория 18.07.1995 КМС МГФСО Чернова Л.В.
8 Батенина Ольга 28.09.1998 МС МССУОР №3 Батенина С.Г., Бобок М.Г.
9 Голоколенко Алла 22.04.1998 МС МССУОР №3 Бобок М.Г.
10 Гусарова Валерия 25.09.2004 I разряд МССУОР №3 Бобок М.Г., Гогиава Р.Г., Тихонов С.С.
11 Короева Мадина 04.01.2001 КМС МССУОР №3 Бобок М.Г., Кибизова Р.Т.
12 Кулаева Белла 09.07.1997 МС МССУОР №3, ЦСКА Бобок М.Г., Иванов В.С.
13 Цибирова Камилла 06.04.1998 МС МССУОР №3, ЦСКА Бобок М.Г., Иванов В.С.
14 Мамедова Сабина 17.05.1975 МС ФК Динамо-Москва Антонов В.Ф.
15 Шагинян Анаит 27.01.1968 МС ФК Динамо-Москва Антонов В.Ф.
16 Соколова Диана 13.04.1988 МСМК ФК Динамо-Москва, Юность Москвы Золотарев М.Ю., Иляскина А.В.
17 Трипапина Светлана 19.02.1994 МСМК ФК Динамо-Москва, Юность Москвы Золотарев М.Ю., Иляскина А.В.
18 Данилова Алина 02.01.2003 I разряд ЦСКА Баранов А.Е.
19 Ибрагимова Камилла 19.01.2003 КМС ЦСКА Величко О.Е., Ибрагимов А.К.
20 Иванова Елизавета 06.07.2003 КМС ЦСКА Матэ Е.С.
21 Козий Александра 14.06.2000 КМС ЦСКА Матэ Е.С.
22 Кочетова Людмила 10.06.1997 КМС ЦСКА Кочетова Т.А.
23 Кузнецова Анастасия 17.04.1999 МС ЦСКА Матэ Е.С.
24 Нилкова Дарья 22.04.2003 I разряд ЦСКА Величко О.Е.
25 Похлестова Алена 19.06.2003 КМС ЦСКА Величко О.Е.
26 Родькина Анна 28.01.2003 КМС ЦСКА Величко О.Е.
27 Стародубцева Маргарита 05.08.2004 КМС ЦСКА Величко О.Е.
28 Алборова Яна 24.01.1994 МСМК ЦСКА, Юность Москвы Иванов В.С., Кибизова Р.Т.
29 Шанаева Аида 23.04.1986 ЗМС ЦСКА, Юность Москвы Иванов В.С., Кадзова Ф.Д.
30 Борисова Полина 18.08.2000 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Дзахова М.К., Исакова И.К., Макеева Л.А.
31 Картукова Ирина 25.06.1987 МС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Чернова Л.В.
32 Кистерева Александра 01.03.1999 КМС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Макеева Л.А.
33 Колесникова Дарья 26.06.2003 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
34 Кузьмичева Екатерина 30.01.1996 МС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Макеева Л.А.
35 Кускова Анна 23.10.2002 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
36 Мельникова Александра 04.12.2003 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
37 Нефедова Софья 13.08.2004 I разряд Юность Москвы Демин Р.А., Макеева Л.А.
38 Пенюшкина Владислава 29.06.2003 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
39 Тегкаева Линда 29.08.1997 КМС Юность Москвы Дзахова М.К., Исакова И.К., Щербич Л.А.
40 Титова Анастасия 11.03.2003 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
41 Хазова Элина 04.06.2002 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
42 Харитонова Александра 07.02.2001 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Дзахова М.К., Исакова И.К., Макеева Л.А.
43 Храмченко Анна 07.08.2003 I разряд Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
44 Цуркис Анастасия 10.09.2002 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
45 Цуркис Вера 10.09.2002 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
46 Цуркис Марта 10.09.2002 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
47 Чудакова Анастасия 04.02.2003 КМС Юность Москвы Демин Р.А., Дзахова М.К., Исакова И.К., Макеева Л.А.
48 Юсова Виктория 08.09.1998 МС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Исакова И.К.
49 Кадырова Миргул 14.03.1997 МС МОС Юность Москвы Седыгин П.М.
50 Кревских Татьяна 25.01.2003 I разряд МОС Юность Москвы Баутина Н.М.
51 Орбачевская Анастасия 13.04.2002 КМС МОС Юность Москвы Седыгин П.М.