Меню

Заявочный лист

Прием заявок завершен

Чемпионат Москвы

Москва, МОС, 20.03.2019, Взрослые, рапира, Ж, Соревнования субъекта РФ, 2018-0904

Фамилия Имя Дата рождения Звание/Разряд Субъект РФ Организация Тренер
1 Воротникова Анна 20.06.2001 I разряд МОС МГФСО Киселёв А.М.
2 Зенина Екатерина 12.03.2000 КМС МОС МГФСО Чернова Л.В.
3 Новалиньска Кристина 05.10.1989 МС МОС МГФСО Золотарев М.Ю., Иляскина А.В.
4 Полишките Котрина 24.03.1998 КМС МОС МГФСО Чернова Л.В.
5 Скворцова Людмила 28.08.2002 I разряд МОС МГФСО Киселёв А.М.
6 Швецова Мария 15.10.1981 МС МОС МГФСО Чернова Л.В.
7 Шорохова Виктория 18.07.1995 КМС МОС МГФСО Чернова Л.В.
8 Батенина Ольга 28.09.1998 МС МОС МССУОР №3 Батенина С.Г., Бобок М.Г.
9 Голоколенко Алла 22.04.1998 МС МОС МССУОР №3 Бобок М.Г.
10 Гусарова Валерия 25.09.2004 I разряд МОС МССУОР №3 Бобок М.Г., Гогиава Р.Г., Тихонов С.С.
11 Короева Мадина 04.01.2001 КМС МОС МССУОР №3 Бобок М.Г., Кибизова Р.Т.
12 Кулаева Белла 09.07.1997 МС МОС МССУОР №3, ЦСКА Бобок М.Г., Иванов В.С.
13 Цибирова Камилла 06.04.1998 МС МОС МССУОР №3, ЦСКА Бобок М.Г., Иванов В.С.
14 Мамедова Сабина 17.05.1975 МС МОС ФК Динамо-Москва Антонов В.Ф.
15 Шагинян Анаит 27.01.1968 МС МОС ФК Динамо-Москва Антонов В.Ф.
16 Соколова Диана 13.04.1988 МСМК МОС ФК Динамо-Москва, Юность Москвы Золотарев М.Ю., Иляскина А.В.
17 Трипапина Светлана 19.02.1994 МСМК МОС ФК Динамо-Москва, Юность Москвы Золотарев М.Ю., Иляскина А.В.
18 Данилова Алина 02.01.2003 I разряд МОС ЦСКА Баранов А.Е.
19 Ибрагимова Камилла 19.01.2003 КМС МОС ЦСКА Величко О.Е., Ибрагимов А.К.
20 Иванова Елизавета 06.07.2003 КМС МОС ЦСКА Матэ Е.С.
21 Козий Александра 14.06.2000 КМС МОС ЦСКА Матэ Е.С.
22 Кочетова Людмила 10.06.1997 КМС МОС ЦСКА Кочетова Т.А.
23 Кузнецова Анастасия 17.04.1999 МС МОС ЦСКА Матэ Е.С.
24 Нилкова Дарья 22.04.2003 I разряд МОС ЦСКА Величко О.Е.
25 Похлестова Алена 19.06.2003 КМС МОС ЦСКА Величко О.Е.
26 Родькина Анна 28.01.2003 КМС МОС ЦСКА Величко О.Е.
27 Стародубцева Маргарита 05.08.2004 КМС МОС ЦСКА Величко О.Е.
28 Алборова Яна 24.01.1994 МСМК МОС ЦСКА, Юность Москвы Иванов В.С., Кибизова Р.Т.
29 Шанаева Аида 23.04.1986 ЗМС МОС ЦСКА, Юность Москвы Иванов В.С., Кадзова Ф.Д.
30 Борисова Полина 18.08.2000 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Дзахова М.К., Исакова И.К., Макеева Л.А.
31 Кадырова Миргул 14.03.1997 МС МОС Юность Москвы Седыгин П.М.
32 Картукова Ирина 25.06.1987 МС МОС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Чернова Л.В.
33 Кистерева Александра 01.03.1999 КМС МОС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Макеева Л.А.
34 Колесникова Дарья 26.06.2003 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
35 Кревских Татьяна 25.01.2003 I разряд МОС Юность Москвы Баутина Н.М.
36 Кузьмичева Екатерина 30.01.1996 МС МОС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Макеева Л.А.
37 Кускова Анна 23.10.2002 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
38 Мельникова Александра 04.12.2003 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
39 Нефедова Софья 13.08.2004 I разряд МОС Юность Москвы Демин Р.А., Макеева Л.А.
40 Орбачевская Анастасия 13.04.2002 КМС МОС Юность Москвы Седыгин П.М.
41 Пенюшкина Владислава 29.06.2003 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
42 Тегкаева Линда 29.08.1997 КМС МОС Юность Москвы Дзахова М.К., Исакова И.К., Щербич Л.А.
43 Титова Анастасия 11.03.2003 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
44 Хазова Элина 04.06.2002 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
45 Харитонова Александра 07.02.2001 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Дзахова М.К., Исакова И.К., Макеева Л.А.
46 Храмченко Анна 07.08.2003 I разряд МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
47 Цуркис Анастасия 10.09.2002 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
48 Цуркис Вера 10.09.2002 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
49 Цуркис Марта 10.09.2002 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Исакова И.К., Макеева Л.А.
50 Чудакова Анастасия 04.02.2003 КМС МОС Юность Москвы Демин Р.А., Дзахова М.К., Исакова И.К., Макеева Л.А.
51 Юсова Виктория 08.09.1998 МС МОС Юность Москвы Золотарев М.Ю., Исакова И.К.