Меню

Заявочный лист

Прием заявок завершен

Первенство Сибирского регионального центра С.Позднякова

Новосибирск, НОВ, 19.05.2019, Дети, сабля, Ж, Соревнования ФО РФ, 2018-1194

Фамилия Имя Дата рождения Звание/Разряд Субъект РФ Организация Тренер
1 Абраменко Полина 28.02.2007 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Мироненко А.О., Фицев А.В.
2 Агафонова Анна 22.06.2007 б/р АЛТ КДЮСШ Теселкин А.Ю.
3 Андрусенко Ксения 17.06.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Мироненко А.О., Фицев А.В.
4 Артамонова Алиса 13.07.2005 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
5 Бикетова Полина 24.05.2007 б/р АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
6 Гуляева Ксения 23.12.2005 б/р АЛТ КДЮСШ Теселкин А.Ю.
7 Жданова Юлия 23.06.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
8 Захаренко Арина 09.09.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
9 Канареева Анастасия 28.05.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Мироненко А.О., Фицев А.В.
10 Квасова Александра 31.07.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
11 Лазарева Элина 27.10.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
12 Максимчук Светлана 01.01.2005 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
13 Мещерякова Софья 25.05.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
14 Нехорошева Галина 07.04.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
15 Осипова Ольга 25.11.2005 б/р АЛТ КДЮСШ Теселкин А.Ю.
16 Перегудова Алина 17.06.2005 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
17 Самойлова Валентина 21.07.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
18 Файзиева Арина 09.09.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
19 Романова Дарья 03.08.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
20 Горащенко Арина 03.06.2005 II юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Богданков И.В., Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
21 Карева Валерия 01.01.2006 II юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Богданков И.В., Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
22 Ардашкина Елизавета 01.03.2007 б/р КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф., Шкарупо А.В.
23 Левандовская Виктория 11.04.2007 б/р КЕМ РСОО ФФКО Шкарупо А.В.
24 Тихонова Юлия 29.06.2007 б/р КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф.
25 Алишкеевич Елизавета 17.07.2007 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Цепайкина А.А.
26 Асташева Валерия 11.06.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
27 Балашова Аурика 18.08.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Цепайкина А.А.
28 Беленок Татьяна 04.11.2007 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
29 Быкова Полина 04.04.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
30 Дубовикова Дарья 12.10.2007 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
31 Ельская Ксения 07.06.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
32 Иванова Софья 29.07.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
33 Каргатова Варвара 03.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
34 Квирквелия Софья 15.10.2007 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Цепайкина А.А.
35 Ковалева Лидия 07.01.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
36 Ковешникова Полина 08.10.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
37 Крюкова Полина 13.02.2007 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
38 Кунгурцева Виктория 23.11.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
39 Лушникова Марина 05.12.2005 II разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
40 Мальцева Дарья 15.08.2007 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
41 Мальцева Екатерина 22.03.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
42 Молчанова Дарья 01.03.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
43 Никонова Анастасия 14.02.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
44 Павлова Варвара 11.02.2005 II разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
45 Романова София 12.12.2007 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
46 Севостьянчикова Вероника 07.03.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
47 Сотникова Полина 26.09.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
48 Стабредова Маргарита 19.12.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
49 Стацуло Ирина 28.12.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
50 Тарута Полина 15.05.2007 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Цепайкина А.А.
51 Турунова Алина 22.02.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
52 Шлыкова Анастасия 26.08.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
53 Алешкина Александра 14.02.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Татарницева А.В.
54 Андреева Алена 02.02.2006 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
55 Баланцева Дарья 04.10.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
56 Белицер Александра 20.04.2005 II разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
57 Белкина Софья 29.01.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А., Наумкина Е.В.
58 Братчикова Алиса 15.06.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н., Цепайкина А.А.
59 Владимирова Аринарина 09.04.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
60 Герасимова Алиса 09.12.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
61 Гордеева Арина 25.05.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
62 Грицевич Евгения 25.10.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
63 Евстратенко Ника 09.11.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
64 Засим Валерия 15.02.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
65 Иванова Полина 23.09.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
66 Иусова Полина 04.10.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
67 Калинина Полина 20.02.2005 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
68 Карелина Виктория 03.06.2007 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий Б.Л.
69 Кошетар Валерия 17.02.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
70 Красавина Лика 26.01.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А.
71 Кузьменя Варвара 18.08.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
72 Кузяткина Дарья 05.07.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
73 Кучерявенко Арина 29.11.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
74 Левина Елизавета 29.05.2005 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
75 Лигай Варвара 15.10.2007 б/р НОВ СШОР по фехтованию Татарницева А.В.
76 Лигачева Арина 01.05.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
77 Липовская Анастасия 28.11.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
78 Литвинова Анастасия 24.07.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
79 Лопатина Валерия 29.07.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Татарницева А.В.
80 Макарова Мария 27.06.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
81 Никифорова Дарья 13.06.2006 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
82 Орлюкова Варвара 11.06.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
83 Павлова Полина 01.05.2006 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
84 Пак Екатерина 16.07.2005 II разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
85 Позднякова Дарья 27.04.2006 II разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
86 Половникова Александра 01.07.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
87 Попёнова Екатерина 13.06.2006 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
88 Потапова Анастасия 27.01.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
89 Прокопкина Лариса 12.06.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А.
90 Сандзюк Елизавета 15.05.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
91 Сухоцкая Елизавета 11.07.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
92 Федоровская Камилла 17.10.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
93 Хасанова Алина 29.08.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
94 Чернова Арина 20.09.2005 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф., Степанкин С.Н.
95 Чернухина Елизавета 24.08.2005 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
96 Чунькова Нина 12.03.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
97 Шефер Наталья 12.09.2006 II разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
98 Шлемова Арина 27.03.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
99 Шушарина-Левун Полина 01.05.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
100 Щеглова Александра 04.01.2007 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
101 Щемерева Софья 06.03.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
102 Бабич Яна 21.02.2006 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
103 Баймагомбетова Арина 01.07.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
104 Гаврилова Ариадна 29.06.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
105 Глухова Александра 14.02.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
106 Завьялова Виктория 08.11.2007 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
107 Змиева Ульяна 26.02.2007 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
108 Игнатович Софья 25.07.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
109 Ильина Алина 15.05.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
110 Кислицина Александра 05.07.2006 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
111 Крысанова Анастасия 09.11.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
112 Кузовлева Алеся 21.04.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
113 Кузьменко Анастасия 04.03.2005 II разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Лисютина М.В.
114 Малахевич Александра 06.07.2007 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
115 Никитина Елизавета 11.08.2005 II разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
116 Фарафонова Дарья 07.12.2007 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
117 Хаджиева Арина 09.11.2007 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
118 Чучмарь Тамара 14.09.2005 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
119 Шароватова Мария 22.04.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Лисютина М.В.