Меню

Заявочный лист

Прием заявок завершен

Открытое Первенство Южного Федерального Округа по фехтованию (2006 и моложе)

Ростов-на-Дону, РОС, 16.05.2019, Дети, рапира, Ж, Соревнования ФО РФ, 2018-1176

Фамилия Имя Дата рождения Звание/Разряд Субъект РФ Организация Тренер
1 Дзахова Виолетта 12.10.2008 II юн. разряд АЛА ГБУ СШОР по фехтованию Кадзова Ф.Д.
2 Казиева Алана 07.04.2006 II юн. разряд АЛА ГБУ СШОР по фехтованию Щербич Л.А.
3 Мамукова Эллина 27.02.2006 I разряд АЛА ГБУ СШОР по фехтованию Галуева Л.П.
4 Хадарцева Аслана 05.09.2006 II юн. разряд АЛА ГБУ СШОР по фехтованию Дзитиева М.В.
5 Цогоева Алана 30.05.2007 II юн. разряд АЛА ГБУ СШОР по фехтованию Кибизова Р.Т.
6 Аношкина Виолетта 07.09.2006 II юн. разряд КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
7 Бычек Юлия 14.05.2006 II юн. разряд КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
8 Голуб Дарина 26.07.2007 б/р КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
9 Горлова Екатерина 02.12.2008 б/р КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
10 Керест Дарья 20.12.2008 б/р КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
11 Максимова Таисия 30.03.2007 I юн. разряд КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
12 Матюхина Ирина 05.01.2007 II юн. разряд КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
13 Махутова Кира 19.04.2006 I юн. разряд КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
14 Совяк Алина 31.12.2007 б/р КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
15 Якубина Влада 18.06.2006 II юн. разряд КРА ГБУ КК СШ Чемпион Пушкин С.Л.
16 Строкова Алёна 28.06.2007 I юн. разряд КРА ККОО ФФКК Феленков А.П.
17 Мажорова Таисия 03.01.2008 II юн. разряд КРА МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи Насибуллин Руст.Р.
18 Маргиева Милана 30.09.2007 II юн. разряд КРА МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи Насибуллин Руст.Р.
19 Фролушкина Екатерина 15.05.2008 II юн. разряд КРА МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи Насибуллин Руст.Р.
20 Зорина Анастасия 28.06.2006 II юн. разряд КРА МБУ ДО ДЮСШ Десятериков А.Б.
21 Рагимова Эвелина 28.07.2006 II юн. разряд КРА МБУ ДО ДЮСШ Десятериков А.Б.
22 Агуца Полина 21.06.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
23 Барабанщикова Анастасия 02.12.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
24 Бочарова Алла 25.05.2009 б/р РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
25 Бутенко Алиса  07.07.2007 I юн. разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Лозовская А.Е., Старкова З.Ю.
26 Быстрицкая Вероника 22.09.2006 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
27 Вартанова Ева 01.02.2006 I разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
28 Гаганидзе Элла 19.01.2006 II разряд РОС СШОР №11 Мызникова Н.И., Рашидова А.Ф.
29 Голуб Яна 03.06.2008 II юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
30 Горецкая Клара 07.08.2007 II разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
31 Гребельник Арина 27.01.2009 б/р РОС СШОР №11 Мызникова Н.И., Рашидова А.Ф.
32 Дубиани Мария 21.12.2007 II разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
33 Евстафьева Софья  08.06.2006 I юн. разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
34 Залесова Софья  23.06.2007 I юн. разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Лозовская А.Е., Старкова З.Ю.
35 Зудашкина Дарья 07.01.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
36 Карпенко София 28.09.2008 II юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
37 Качалова София 17.11.2006 б/р РОС СШОР №11 Рашидова А.Ф.
38 Козырева Александра 08.10.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Лозовская А.Е., Старкова З.Ю.
39 Колодяжная Татьяна 27.06.2007 I юн. разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
40 Кондратенко Аделина 05.03.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
41 Крылова Алина  26.03.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
42 Кулаева Маргарита 23.04.2009 II юн. разряд РОС СШОР №11 Кулаев Д.В., Чемезов А.М.
43 Лысенко Виктория 03.02.2009 II юн. разряд РОС СШОР №11 Лозовская А.Е., Старкова З.Ю.
44 Лысова Анастасия 02.05.2007 II разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
45 Меньшикова Екатерина 30.12.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
46 Ной Алиса 13.05.2009 б/р РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
47 Нор-Аревян Елизавета 25.04.2007 II разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
48 Нор-Аревян Тамара 25.04.2007 II разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
49 Павлова Елизавета 01.08.2009 б/р РОС СШОР №11 Мызникова Н.И., Рашидова А.Ф.
50 Павлюченко Ева 27.05.2009 II юн. разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
51 Палиенко Мария 16.04.2009 II юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
52 Пектурно Софья 28.03.2007 I юн. разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
53 Петросян Кристина 25.12.2008 II юн. разряд РОС СШОР №11 Лозовская А.Е., Старкова З.Ю.
54 Прохорова Алена 08.06.2008 II разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
55 Пунько Анна 03.01.2010 б/р РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
56 Пунько Полина 05.01.2007 б/р РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
57 Ратиани Софья  03.10.2006 II разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Лозовская А.Е., Старкова З.Ю.
58 Сасина Дарья 30.03.2009 II юн. разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
59 Сеина Апполинария 20.08.2008 II юн. разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
60 Сидорова Виолета 27.03.2007 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
61 Скачко Алиса  25.10.2007 II юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
62 Совенко Анастасия 30.06.2007 б/р РОС СШОР №11 Рашидова А.Ф.
63 Созаева Кристина 07.08.2006 II разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
64 Соломина Вера 29.08.2006 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
65 Сосенко Вероника 28.04.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
66 Сотникова Виталина 02.04.2008 I юн. разряд РОС СШОР №11 Афонина Т.С., Зайцева Л.В.
67 Темирханова София  20.10.2007 II разряд РОС СШОР №11 Ивченко Е.В., Старкова З.Ю.
68 Устименко Хава 31.05.2008 б/р РОС СШОР №11 Рашидова А.Ф.
69 Флорова Елизавета 28.10.2007 II юн. разряд РОС СШОР №11 Старкова З.Ю.
70 Хырхырян Кристина 21.06.2009 б/р РОС СШОР №11 Мызникова Н.И., Рашидова А.Ф.
71 Чепланова Кира 24.07.2008 б/р РОС СШОР №11 Мызникова Н.И., Рашидова А.Ф.
72 Шкода Анастасия 23.04.2008 II юн. разряд РОС СШОР №11 Кулаев Д.В., Чемезов А.М.
73 Шмер Ангелина 17.09.2006 б/р РОС СШОР №11 Рашидова А.Ф.