Меню

Заявочный лист

Прием заявок завершен

Первенство Сибирского регионального центра С.Позднякова

Новосибирск, НОВ, 20.05.2018, Дети, сабля, Ж, Соревнования ФО РФ, 2017-1162

Фамилия Имя Дата рождения Звание/Разряд Субъект РФ Организация Тренер
1 Андрусенко Ксения 17.06.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
2 Артамонова Алиса 13.07.2005 б/р АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
3 Гуляева Ксения 23.12.2005 б/р АЛТ КДЮСШ Теселкин А.Ю.
4 Дедова Дарья 30.10.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
5 Канареева Анастасия 28.05.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
6 Квасова Александра 31.07.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
7 Лазарева Элина 27.10.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
8 Нехорошева Галина 07.04.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
9 Нечунаева Алеся 21.03.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Кобзева Е.Я.
10 Осипова Ольга 25.11.2005 б/р АЛТ КДЮСШ Теселкин А.Ю.
11 Перегудова Алина 17.06.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
12 Самойлова Валентина 21.07.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А., Говоров С.И.
13 Суховеркова Екатерина 09.05.2004 б/р АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А., Говоров С.И.
14 Файзиева Арина 09.09.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
15 Финашина Полина 07.07.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
16 Захаренко Арина 09.09.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
17 Мамаджонова Лола 02.08.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистова Р.Н.
18 Романова Дарья 03.08.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
19 Енишерлова Милена 15.01.2005 б/р КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф.
20 Ракшня Анастасия 13.09.2004 I юн. разряд КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф., Шкарупо А.В.
21 Смышляева Дарья 01.12.2006 б/р КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф.
22 Шмакова Александра 11.04.2004 II юн. разряд КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф., Шкарупо А.В.
23 Асташева Валерия 11.06.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю.
24 Богатова Виталина 25.04.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю.
25 Быкова Полина 04.04.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
26 Геталова Вера 26.09.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
27 Ельская Ксения 07.06.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
28 Иванова Софья 14.10.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
29 Иванова Софья 29.07.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
30 Ияшева Карина 27.10.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
31 Каргатова Варвара 03.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
32 Ковалева Лидия 07.01.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
33 Ковешникова Полина 08.10.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю.
34 Коробова Анна 19.05.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
35 Кунгурцева Анастасия 28.04.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
36 Лоскутова Анастасия 03.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
37 Лушникова Марина 05.12.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
38 Мальцева Екатерина 22.03.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
39 Мартазова Елизавета 06.10.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
40 Молчанова Дарья 01.03.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
41 Никонова Анастасия 14.02.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
42 Павлова Варвара 11.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
43 Печерская Екатерина 29.04.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
44 Помазкина Ольга 24.07.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
45 Савина София 20.11.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
46 Салабай Юлия 27.02.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
47 Серова Полина 14.10.2004 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
48 Стабредова Маргарита 19.12.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю.
49 Стацуло Ирина 28.12.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
50 Терехова Александра 29.08.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
51 Турунова Алина 22.02.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
52 Хатунцева Юлия 23.10.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
53 Шлыкова Анастасия 26.08.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
54 Якубовская Анастасия 07.02.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
55 Абдиева Арина 12.11.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
56 Белицер Александра 20.04.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
57 Вотинова Елизавета 21.07.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Аникин И.В., Кунов В.В.
58 Герасимова Алиса 09.12.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
59 Глазнева Дарья 13.06.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
60 Гордеева Арина 25.05.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
61 Гришкова Дарья 11.04.2005 б/р НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
62 Дрозд Ольга 16.03.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
63 Емельянова Екатерина 08.07.2004 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
64 Иванова Полина 23.09.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
65 Иусова Полина 04.10.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
66 Калинина Полина 20.02.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
67 Коваль Евгения 01.09.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
68 Кошетар Валерия 17.02.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
69 Кузяткина Дарья 05.07.2005 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
70 Левина Елизавета 29.05.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
71 Литвинова Анастасия 24.07.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
72 Любченко Ангелина 12.05.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н., Теренина А.В.
73 Мирвалиева Арина 19.04.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
74 Мустафина Арина 16.11.2004 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
75 Никифорова Дарья 13.06.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
76 Павлова Полина 01.05.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
77 Пак Екатерина 16.07.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
78 Перлова Анастасия 21.11.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А., Наумкина Е.В.
79 Плужникова Яна 01.08.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Быков П.П., Южакова В.В.
80 Позднякова Дарья 27.04.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
81 Полякова Дарья 16.07.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А., Поплевина Е.Н.
82 Попова Эвелина 11.12.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
83 Попёнова Екатерина 13.06.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
84 Потапова Анастасия 27.01.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
85 Сандзюк Елизавета 15.05.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
86 Семченок Серафима 13.07.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
87 Сухоцкая Елизавета 11.07.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
88 Тихолис Эрика 24.05.2004 б/р НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
89 Федоровская Камилла 17.10.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
90 Чеботарева Арина 27.09.2005 б/р НОВ СШОР по фехтованию Балок М.В.
91 Чернова Арина 20.09.2005 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф., Степанкин С.Н.
92 Чернухина Елизавета 24.08.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
93 Шефер Наталья 12.09.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
94 Шушарина-Левун Полина 01.05.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
95 Щемерева Софья 06.03.2006 б/р НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
96 Бабич Яна 21.02.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
97 Баянова Анастасия 06.09.2004 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
98 Бондарь Виктория 23.05.2004 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
99 Гаврилова Ариадна 29.06.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
100 Галаганова Елизавета 04.01.2004 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
101 Глухова Александра 14.02.2006 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
102 Железняк Александра 06.09.2006 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
103 Журавлева Елизавета 15.01.2004 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Дияшина Д.Н., Лисютина М.В.
104 Ильина Алина 15.05.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
105 Крысанова Анастасия 09.11.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
106 Кузовлева Алеся 21.04.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
107 Кузьменко Анастасия 04.03.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В., Пьянов С.А.
108 Никитина Елизавета 11.08.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
109 Пилипенко Виктория 02.05.2004 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Лисютина М.В.
110 Фурсова София 25.05.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
111 Харченко Дарья 08.09.2005 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
112 Харченко Елизавета 08.09.2005 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
113 Чучмарь Тамара 14.09.2005 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
114 Шалаева Анастасия 30.10.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
115 Шароватова Мария 22.04.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Лисютина М.В.
116 Шилкова Алена 30.08.2004 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
117 Быданова Жанна 15.05.2004 I юн. разряд ПЕР ДЮСШОР ДД(Ю)Т Зеленин А.Н., Строкова Е.А.
118 Гончарова Софья 20.10.2004 I юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
119 Горащенко Арина 03.06.2005 II юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Косоногова А.В., Сазонов Е.С.
120 Карева Валерия 01.01.2006 II юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Косоногова А.В., Сазонов Е.С.
121 Колышкина Анастасия 19.10.2004 I юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
122 Морозова Лада 18.11.2004 I юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Косоногова А.В., Сазонов Е.С.
123 Никулина Мария 29.09.2004 I юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
124 Трутанова Полина 22.11.2006 II юн. разряд РАЛ ФФРА Богданков И.В., Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
125 Аксентюк Серафима 10.12.2005 I юн. разряд ХАБ ХКСДЮШОР Никуляк С.В.
126 Ватутина Анна 27.06.2006 II юн. разряд ХАБ ХКСДЮШОР Никуляк С.В.
127 Игнатьева Анастасия 02.04.2005 I юн. разряд ХАБ ХКСДЮШОР Никуляк С.В.