Меню

Заявочный лист

Прием заявок завершен

Первенство Сибирского регионального центра С.Позднякова

Новосибирск, НОВ, 20.05.2018, Дети, сабля, Ж, Соревнования ФО РФ, 2017-1162

Фамилия Имя Дата рождения Звание/Разряд Субъект РФ Организация Тренер
1 Богатова Виталина 25.04.2006 II юн. разряд ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
2 Мартазова Елизавета 06.10.2006 б/р ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
3 Печерская Екатерина 29.04.2006 б/р ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
4 Савина София 20.11.2006 I юн. разряд ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
5 Квасова Александра 31.07.2006 б/р КДЮСШ Фицев А.В.
6 Осипова Ольга 25.11.2005 б/р КДЮСШ Теселкин А.Ю.
7 Смышляева Дарья 01.12.2006 б/р РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф.
8 Бондарь Виктория 23.05.2004 I юн. разряд СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
9 Железняк Александра 06.09.2006 б/р СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
10 Крысанова Анастасия 09.11.2005 II юн. разряд СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
11 Фурсова София 25.05.2005 II юн. разряд СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
12 Харченко Дарья 08.09.2005 б/р СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
13 Харченко Елизавета 08.09.2005 б/р СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
14 Шалаева Анастасия 30.10.2006 II юн. разряд СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
15 Абдиева Арина 12.11.2005 I юн. разряд СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
16 Гришкова Дарья 11.04.2005 II юн. разряд СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
17 Мирвалиева Арина 19.04.2005 I юн. разряд СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
18 Сухоцкая Елизавета 11.07.2006 I юн. разряд СШОР по фехтованию Ганов М.А.
19 Тихолис Эрика 24.05.2004 II юн. разряд СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
20 Чеботарева Арина 27.09.2005 II юн. разряд СШОР по фехтованию Балок М.В.
21 Чернова Арина 20.09.2005 II юн. разряд СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф., Степанкин С.Н.
22 Аксентюк Серафима 10.12.2005 I юн. разряд ХКСДЮШОР Никуляк С.В.
23 Ватутина Анна 27.06.2006 II юн. разряд ХКСДЮШОР Никуляк С.В.
24 Андрусенко Ксения 17.06.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
25 Артамонова Алиса 13.07.2005 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
26 Гуляева Ксения 23.12.2005 б/р АЛТ КДЮСШ Теселкин А.Ю.
27 Дедова Дарья 30.10.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
28 Канареева Анастасия 28.05.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
29 Лазарева Элина 27.10.2006 б/р АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
30 Нехорошева Галина 07.04.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
31 Нечунаева Алеся 21.03.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Кобзева Е.Я.
32 Перегудова Алина 17.06.2005 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
33 Самойлова Валентина 21.07.2006 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
34 Суховеркова Екатерина 09.05.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Бубенчиков Д.А.
35 Файзиева Арина 09.09.2005 II юн. разряд АЛТ КДЮСШ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
36 Финашина Полина 07.07.2004 I юн. разряд АЛТ КДЮСШ Фицев А.В.
37 Захаренко Арина 09.09.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
38 Мамаджонова Лола 02.08.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистова Р.Н.
39 Романова Дарья 03.08.2005 II юн. разряд АЛТ МБОУ ДОД ЦДТ Феоктистов В.В., Феоктистова Р.Н.
40 Гончарова Софья 20.10.2004 I юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
41 Горащенко Арина 03.06.2005 II юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
42 Карева Валерия 01.01.2006 II юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
43 Колышкина Анастасия 19.10.2004 I юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
44 Морозова Лада 18.11.2004 I юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
45 Никулина Мария 29.09.2004 I юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
46 Трутанова Полина 22.11.2006 II юн. разряд АЛТ СШ №10 г. Барнаула Кузмина А.Л., Сазонов Е.С.
47 Енишерлова Милена 15.01.2005 б/р КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф.
48 Ракшня Анастасия 13.09.2004 I юн. разряд КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф., Шкарупо А.В.
49 Шмакова Александра 11.04.2004 I юн. разряд КЕМ РСОО ФФКО Боцкалев В.Ф., Шкарупо А.В.
50 Асташева Валерия 11.06.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
51 Быкова Полина 04.04.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
52 Геталова Вера 26.09.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
53 Ельская Ксения 07.06.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
54 Иванова Софья 14.10.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
55 Иванова Софья 29.07.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
56 Ияшева Карина 27.10.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
57 Каргатова Варвара 03.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
58 Ковалева Лидия 07.01.2006 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
59 Ковешникова Полина 08.10.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
60 Коробова Анна 19.05.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
61 Кунгурцева Анастасия 28.04.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Аникин И.В.
62 Лоскутова Анастасия 03.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Машин А.И., Теренина А.В.
63 Лушникова Марина 05.12.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
64 Мальцева Екатерина 22.03.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
65 Молчанова Дарья 01.03.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
66 Никонова Анастасия 14.02.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
67 Павлова Варвара 11.02.2005 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
68 Помазкина Ольга 24.07.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
69 Салабай Юлия 27.02.2004 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
70 Серова Полина 14.10.2004 б/р НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
71 Стабредова Маргарита 19.12.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
72 Стацуло Ирина 28.12.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Матушкин М.Ю., Поплевина Е.Н., Теренина А.В.
73 Терехова Александра 29.08.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
74 Турунова Алина 22.02.2006 I юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Радаева О.Г., Цепайкина А.А.
75 Хатунцева Юлия 23.10.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
76 Шлыкова Анастасия 26.08.2005 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Арбузов С.А., Быков А.П.
77 Якубовская Анастасия 07.02.2006 II юн. разряд НОВ ГЦФК и ПВ Виктория Балок В.А., Цепайкина А.А.
78 Белицер Александра 20.04.2005 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
79 Вотинова Елизавета 21.07.2004 II разряд НОВ СШОР по фехтованию Аникин И.В., Кунов В.В.
80 Герасимова Алиса 09.12.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
81 Глазнева Дарья 13.06.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
82 Гордеева Арина 25.05.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
83 Дрозд Ольга 16.03.2004 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
84 Емельянова Екатерина 24.11.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
85 Иванова Полина 23.09.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
86 Иусова Полина 04.10.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
87 Калинина Полина 20.02.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
88 Коваль Евгения 01.09.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
89 Кошетар Валерия 17.02.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
90 Кузяткина Дарья 05.07.2005 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
91 Левина Елизавета 29.05.2005 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
92 Литвинова Анастасия 24.07.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
93 Любченко Ангелина 12.05.2004 III разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н., Теренина А.В.
94 Мустафина Арина 16.11.2004 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
95 Никифорова Дарья 13.06.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
96 Павлова Полина 01.05.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
97 Пак Екатерина 16.07.2005 II разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
98 Перлова Анастасия 21.11.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А., Наумкина Е.В.
99 Плужникова Яна 01.08.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Быков П.П., Южакова В.В.
100 Позднякова Дарья 27.04.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
101 Полякова Дарья 16.07.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Ковалев А.А., Поплевина Е.Н.
102 Попова Эвелина 11.12.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Кунов В.В.
103 Попёнова Екатерина 13.06.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Наумкина Е.В.
104 Потапова Анастасия 27.01.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
105 Сандзюк Елизавета 15.05.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
106 Семченок Серафима 13.07.2004 I разряд НОВ СШОР по фехтованию Ганов М.А.
107 Федоровская Камилла 17.10.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Самигуллина А.Ф.
108 Чернухина Елизавета 24.08.2005 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
109 Шефер Наталья 12.09.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Степанкин С.Н.
110 Шушарина-Левун Полина 01.05.2006 I юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Южакова В.В.
111 Щемерева Софья 06.03.2006 II юн. разряд НОВ СШОР по фехтованию Писецкий А.А.
112 Бабич Яна 21.02.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
113 Баянова Анастасия 06.09.2004 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В.
114 Гаврилова Ариадна 29.06.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
115 Галаганова Елизавета 04.01.2004 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
116 Глухова Александра 14.02.2006 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
117 Журавлева Елизавета 15.01.2004 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Дияшина Д.Н., Лисютина М.В.
118 Ильина Алина 15.05.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Лисютина М.В.
119 Кузовлева Алеся 21.04.2006 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
120 Кузьменко Анастасия 04.03.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Неизвестных О.В., Пьянов С.А.
121 Никитина Елизавета 11.08.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Шеломенцева Н.В.
122 Пилипенко Виктория 02.05.2004 I юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Лисютина М.В.
123 Чучмарь Тамара 14.09.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Дияшина Д.Н.
124 Шароватова Мария 22.04.2005 II юн. разряд ОМС СДЮСШОР №12 Бородин С.Н., Лисютина М.В.
125 Шилкова Алена 30.08.2004 б/р ОМС СДЮСШОР №12 Пьянов С.А.
126 Быданова Жанна 15.05.2004 II разряд ПЕР ДЮСШОР ДД(Ю)Т Зеленин А.Н., Строкова Е.А.
127 Игнатьева Анастасия 02.04.2005 I юн. разряд СПБ СШОР Комета Пантелеев А.Ю.